2e Good Experience Conferentie "Samen in Actie"

Marijke Sniekers 12-12-2022
0 reacties

De tweede Good Experience Conferentie van ons actieonderzoek vindt plaats op 24 januari in Heerlen. Het wordt een interactieve bijeenkomst met voorproefjes van de werkwijze van het JOP vanuit een positieve jeugdzorgbenadering. Een jonge vader leidt ons door de middag heen.

Soort document

Kennisagenda

Welke (levens)fase

Voor de zwangerschap – preconceptie periode
Tijdens de zwangerschap
Ouderschap
Opgroeien

Onderwerp

Tienerzwangerschap
Kwetsbaar ouderschap
Kansrijke start
Onbedoelde zwangerschap
Psychosociale/ psychische problemen
Risicofactoren
Kwetsbaarheid
Intergenerationele overdracht
Empowerment
Integrale samenwerking
Gezamenlijke besluitvorming
Leernetwerk
Netwerken

Doelgroep waar het over gaat

Aanstaande ouders
(aanstaande) tiener ouders
Jongeren
Zwangeren
Zwangeren in een kwetsbare situatie
Ouders
Moeders
Vaders
Ouders in een kwetsbare situatie
(aanstaande) ouders met een licht verstandelijke beperking
(aanstaande) ouders met psychiatrische en/of psychische problematiek
Multiprobleemgezinnen

Gericht op professionals werkzaam in/bij

Gemeente
Sociaal Domein
Lokale coalitie Kansrijke Start
Geboortezorg
Jeugdgezondheidszorg
Jeugdzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Psychosociale zorg
Schuldhulpverlening
Onderzoeksorganisatie
Kennisinstituut

Informatie m.b.t. onderzoek doen

Inclusie
Onderzoeksmethode
Actieonderzoek
Inzet ervaringsdeskundigen
Participatie doelgroep

Wat is/wordt ontwikkeld

Interventie(s)
Tool(s)
Best practices
Methode
Integrale aanpak

Tijdens de conferentie delen we de recente methodiekontwikkelingen van het JOP . Het doel van het JOP is om maatwerkgericht te werken met jonge vaders én moeders op basis van positieve jeugdzorg. Reflectie op de bestaande JOP methodiek en actieonderzoeksresultaten hebben geleid tot een vernieuwing van de methodiek waarin het integraal en integratief werken centraal staat. We werken in een leergemeenschap van jonge vaders en moeders, professionals, onderzoekers, studenten en beleidsmakers. Deze conferentie markeert de afronding van fase 2 ‘plannen en ontwikkelen’ van een 4-jarig actieonderzoek (’21-’25).

Meer informatie vind je in de bijlage. Daar staat ook de link om je alvast aan te melden. Het definitieve programma met de precieze locatie wordt later toegestuurd.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen